Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji za pomocą karty płatniczej czuwa system Płatności.pl.
Wymiana informacji pomiędzy sklepem a klientem jest szyfrowana w oparciu o technologię SSL.
Wszystkie transakcje są monitorowane przez Dział Obsługi Użytkownika PayU.
Przy dokonywaniu transakcji jest stosowana technologia 3D-Secure. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa przy transakcji internetowej poprzez identyfikację posiadacza karty za pomocą specjalnego hasła, którą wdrażają wystawcy kart. Na stronach banku następuje weryfikacja posiadacza karty, a następnie autoryzacja transakcji.
Pomyślna autoryzacja kończy uwieńczoną sukcesem transakcję.